Sajtóközlemények

Sikeres projektzárás a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Befejeződött a Jászságban az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése az EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosító számú pályázat keretében nyert támogatásra. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 29.000.000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 program keretében.

2018/09/26

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések során a sportudvar felújítására és korszerűsítésére valamint a nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítására került sor. Melyek eredményeképpen az iskola udvarán egy 20×40-es műfüves labdarúgó pálya került kialakításra, az intézmény folyosói pedig új burkolatot kaptak. A projekt során lehetőség nyílt eszközök beszerzésére is, amely által megtörtént az iskola elavult bútorainak cseréjére, valamint a természettudományos tárgyak oktatását segítő továbbá, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése is.

A projekt célja a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen.

Projekt azonosító:EFOP-4.1.3-17-2017-00324

Megvalósítási időszak: 2017.10.01-2019.01.31

A projektről bővebb információt a http://matyassuli.jbtk.hu/ oldalon olvashatnak.

További Információ kérhető:

Kudelka Lívia – pályázati referens

Telefonszám: 06-57-795-215

Email: livia.kudelka@kk.gov.hu

JÁSZSÁGI TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ

Közzététel: 2017. okt. 30.
Közel 30 millió forintból fejlesztik a Jászboldogházi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát. Többek között megújul az iskola tornakertje, tantermei és új eszközökkel is bővül az intézmény.

Szeptemberi munkálatok

A projekt keretében kialakított műfüves pályát a diákok birtokba vették. A pálya kiemelt szerepet tölt be a mindennapos testnevelési órák megtartásában.  

Az eszközbeszerzések kapcsán megérkeztek az Iskolába az új bútorok, a sporteszközök, az informatikai eszközök és a nyelvi képzéshez kapcsolódó eszközök.

Júliusi munkálatok

A projekt keretein belül megvalósítani kívánt építési beruházások teljesültek. A műfüves pálya és a folyosók burkolása is elkészült, amelyek 2018.07.30.-ával átadásra kerültek.

A közbeszerzési eljárás az eszközök egy részére lezárult, a vállalkozói szerződéseket megkötöttük.