Kezdőoldal

„ Iskolafejlesztés 2017 ”
Jászberényi Tankerületi Központ
Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kezdetét vette a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásásban Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése

Uniós és hazai társfinanszírozásból valósul meg a jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések, a természettudományos tárgyak oktatását fejlesztő eszközök beszerzése, a nyelvoktatáshoz szükséges eszközfejlesztés, illetve a sportudvar felújítása, korszerűsítése.

A Jászberényi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17-2017-00324 azonosító számú pályázat keretében tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére nyert támogatást. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 29.000.000 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. A nyertes kivitelező JÁSZ-TERRA Kft., amely közbeszerzési eljárás során került kiválasztásra. A tervezett munkálatok előreláthatólag 2018. október 31-ig befejeződnek.

A projekt célja a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszer közvetlen elérhető közelségbe kerüljön a családok, szülők, tanulók számára. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátása támogató környezetben biztosított legyen. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az intézményi tanulói lemorzsolódást, a végzettség nélküli iskola elhagyást. A projekt nemcsak a diákok életét befolyásolja pozitívan, de a pedagógusok számára is megteremti a méltányos oktatási feltételeket. A projekt keretében megvalósuló fejlesztések: a sportudvar felújítása és korszerűsítése, melynek keretében az iskola udvarán műfüves labdarúgó pálya kerül kialakítása. A sportpályához eszközök, berendezési tárgyak és bútorok beszerzésére is megvalósul.  A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítása, valamint a termek elavult bútorainak cseréjére is sor kerül. A természettudományos tárgyak oktatását segítő továbbá, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök beszerzése.